Súbory cookies

Prevádzkovateľ internetovej stránky lokalnytrh.sk, spoločnosť lociforo s.r.o. uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Na našej stránke používame rôzne cookies a iné technológie sledovania, aby sme návštevníkom stránok mohli ponúknuť atraktívny obsah a umožnili plnohodnotné využívanie stránky a jej funkcií. Návštevník webovej stránky lokalnytrh.sk, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na našej webovej stránke.

Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našej stránky a k zaisteniu vyššieho komfortu pri jej používaní tým, že umožňujú zapamätať si Vás pre ďalšiu návštevu našej stránky. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, alebo čítať v nich uložené dáta.

Nastavenia cookies

Webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavení webového prehliadača môžete jednotlivé cookies ručne vymazať, blokovať, alebo úplne zakázať ich použitie, prípadne ich blokovať, alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. V takom prípade však nemôžeme zaručiť, že si všetky oblasti našich stránok zachovajú určenú funkciu.

Na webovej stránke lokalnytrh.sk využívame cookies:

  • Na ukladanie Vašich osobných nastavení - pomáhajú nám identifikovať Vás ako unikátneho návštevníka, zapamätať si Vaše nastavenie zvolené pri poslednej návšteve, napríklad rozloženie obsahu na stránke, výber konkrétnej polohy alebo predvyplnenie Vašich prihlasovacích údajov.
  • Na vytváranie anonymných štatistických záznamov - počas každej Vašej návštevy používa naša webová stránka analytické softvéry. Ako napríklad Google analytics, ktoré ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránky, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.
  • Na rozlíšenie anonymných a prihlásených návštevníkov - naša webová stránka používa súbory cookies, ktoré Vás pomáhajú rozpoznať buď ako anonymného alebo prihláseného užívateľa, zapamätať si Vaše voľby a umožňujú využívať rozšírené, osobnejšie funkcie. Tieto súbory cookies sa môžu použiť na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v nastaveniach stránky. Údaje, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom týchto cookies, sú anonymizované a nemôžu sledovať Vaše aktivity prehliadania na iných webových stránkach.
  • Cookies tretích strán - webová stránka lokalnytrh.sk využíva službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Na webovej stránke lokalnytrh.sk používame aj pluginy sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc. Ak si v rámci našej stránky otvoríte webovú stránku, v ktorej je integrovaný tzv. „social plugin“ spoločnosti Facebook, následne bude nadviazané spojenie so servermi siete Facebook a odošle sa informácia o tom, aké webové stránky ste navštívili. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ak využijete funkciu pluginu (napr. zdieľanie cez FB Messenger) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.