Slow Food Pressburg - Lokálny trh

SLOW FOOD PRESSBURG

rodinné farmy, manufaktúry vyrábajúce remeselne, vychádzajúc z tradícií, prírode verným spôsobom

Slow Food je globálnym hnutím, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať drobným roľníkom a remeselným výrobcom potravín. Svojim prístupom a prostredníctvom miestnych združení sa snaží zachovávať a chrániť kultúrne dedičstvo, tradície a biodiverzitu. Hnutie Slow Food sa sformovalo v 80-tych rokoch minulého ... zobraziť viac Slow Food je globálnym hnutím, ktoré vzniklo s cieľom pomáhať drobným roľníkom a remeselným výrobcom potravín. Svojim prístupom a prostredníctvom miestnych združení sa snaží zachovávať a chrániť kultúrne dedičstvo, tradície a biodiverzitu. Hnutie Slow Food sa sformovalo v 80-tych rokoch minulého storočia v Taliansku ako reakcia na šíriacu sa globalizáciu, na stravovanie v štýle fast food a neustále sa zrýchľujúce životné tempo, ktoré významne prispievalo k postupnému vytrácaniu miestnych kulinárskych tradícií a záujmu ľudí o to, čo jedia a odkiaľ to prichádza. Naše miestne združenie Slow Food Pressburg má tu česť byť už sedem rokov jeho súčasťou. Spolupracujeme s rodinnými farmami, manufaktúrami, ktoré vyrábajú remeselne, vychádzajúc z tradícií, rešpektujúc životné prostredie a tradičné výrobné postupy. Štyrikrát ročne organizujeme na Schaubmarovom Mlyne v Pezinku "Náš TRH".

Zdieľať na Zdieľať na Zdieľať na