Výrobky

Vo svojom profile si môžete vytvoriť aj portfólio svojich výrobkov pomocou sekcie Výrobky a balenia.

Výrobky

Sekcia obsahuje dva zoznamy, zoznam výrobkov a zoznam spotrebiteľských balení výrobkov. Je to z toho dôvodu, že každý váš výrobok môže mať niekoľko rôznych balení, ktoré sa budú líšiť len v cene, objeme alebo hmotnosti a type balenia. Vďaka tomu nebudete musieť množstvo informácií ako zloženie, popis, či energetická hotnota výrobku pridávať pre každé jedno spotrebiteľské balenie, ale tieto informácie bude stačiť pridať len pre výrobok.

Výrobky

Formulár opäť obsahuje povinné a nepovinné polia. Povinné sú rovnaké, ako pri vytváraní výrobcu a platí tu rovanký princíp.

V popise môžete uviesť viac informácií o danom výrobku.

V prípade, že zaškrtnete políčko "Výrobok je momentálne nedostupný", táto informácia sa zobrazí v náhľade výrobku a fotografia výrobku zošedne. V dátume opätovnej dostupnosti môžete uviesť, kedy predpokladáte, že bude výrobok opäť dostupný pre zákazníkov. Je to určené hlavne pre sezónny tovar.

V ďalšej časti formulára je možné vyplniť informácie o zležení a alergénoch.

Vo vlastnostiach výrobku je možné uverejniť kvalitatívne vlastnosti výrobku.

V časti Spotrebiteľské balenia je možné pridať informácie o jednotlivých baleniach výrobku. Spotrebiteľské balenia je pre lepšiu prehľadnosť možné pridávať cez samostatnú tabuľku, čo bude ukázané v nasledujúcom návode.

Formulár nezabudnite potvrdiť.

Výrobky

Po úspešnom uložení údajov sa v tabuľke zobrazí riadok s predajňou.

Pod tabuľkou sa zobrazí nápoveda k tlačidlám v pravej časti, cez ktoré je možné k predajni pridať ďalšie informácie.

Výrobky

Cez tlačidlo lupy si viete pozrieť náhľad výrobku a skontrolovať uverejnené informácie.

V prípade, že obrázok nie je vyplnený, zobrazí sa logo výrobcu.

Výrobky

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.