Odberatelia surovín

Do informácií o odberateľoch surovín, je možné uviesť tých odberateľov, ktorí vaše suroviny využívajú vo svojej výrobe. Ako príklad si môžeme uviesť väčších spracovateľov, ako sú mliekárne, ale rovnako to platí aj pre odvetvie HORECA, takže ak napríklad dodávate suroviny do reštaurácie, ktorá ich používa pri výrobe jedál, toto je ideálne miesto, kde to môžete uverejniť. Vďaka tomu sa váš profil bude zobrazovať aj v profiloch vašich odberateľov a bude sa tak o Vás možné dozvedieť aj týmto spôsobom.

Odberatelia surovín

Formulár je veľmi podobný tomu o pôvode surovín, len je v opačnom garde.

V zozname odberateľov surovín je možné označiť tých odberateľov, ktorí už majú na našom portáli vytvorený profil.

Zoznam ďalších odberateľov slúži na označenie odberateľov, ktorí na našom portáli ešte nie sú zaregistrovaní.

Nezabudnite uložiť zmeny.

Odberatelia surovín

Po úspešnom uložení údajov sa zobrazí zelená informačná hláška.

Odberatelia surovín

V náhľade profilu sa informácie budú zobrazovať nasledovne.

Odberatelia surovín

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.