Pôvod surovín

Informácie o pôvode surovín, ktoré používate, je možné uverejniť v sekcii Pôvod surovín. Vďaka tomu sa váš profil bude zobrazovať aj v profiloch vašich dodávateľov a bude sa tak o Vás možné dozvedieť aj týmto spôsobom.

Pôvod surovín

Vo formulári je možné pridávať všeobecný popis o tom, ako surovinu na výrobu získavate, či ich nakupujete, alebo sami pestujete.

V zozname dodávateľov surovín je možné označiť tých dodávateľov, ktorí už majú na našom portáli vytvorený profil.

Zoznam ďalších dodávateľov slúži na označenie dodávateľov, ktorí na našom portáli ešte nie sú zaregistrovaní, prípadne na dodávateľov zo zahraničia.

Nezabudnite uložiť zmeny.

Pôvod surovín

Po úspešnom uložení údajov sa zobrazí zelená informačná hláška.

Pôvod surovín

V náhľade profilu sa informácie budú zobrazovať nasledovne.

Pôvod surovín

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.