Kontaktné údaje

Kontaktné údaje viete upravovať pod záložkou pod rovnomenným názvom.

Kontaktné údaje

Vo formulári je možné pridávať rôzne typy kontaktných údajov a to emailové, telefonické, webové stránky, sociálne siete a chaty.

Pre každý typ je možné pridať ľubovoľný počet záznamov. Zázname je možné pridať kliknutím na tlačidlo Vložiť záznam.

Následne je potrebné vyplniť polia formulára, ktoré pribudnú. V prípade, že záznam chcete odstrániť, vykonáte tak kliknutím na tlačidlo Zrušiť.

Na zverejnenie profilu je potrebné pridať aspoň email alebo telefónne číslo.

Nezabudnite údaje uložiť.

Kontaktné údaje

Po úspešnom uložení údajov sa zobrazí zelená informačná hláška.

Kontaktné údaje

V náhľade profilu sa informácie budú zobrazovať nasledovne.

Kontaktné údaje

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.