Zameranie výroby

Zameranie výroby viete upravovať pod záložkou pod rovnomenným názvom.

Informácie slúžia na to, aby váš profil bolo možné dohľadať aj na základe týchto informácií.

Zameranie výroby

Vo formulári je možné pridávať zamerania výroby. Kategórie sú v hierarchickej štruktúre a je možné ich vybrať viacero. Vybrané kategórie sa zobrazujú v hornom riadku.

Nezabudnite uložiť zmeny.

Zameranie výroby

Po úspešnom uložení údajov sa zobrazí zelená informačná hláška.

Zameranie výroby

V náhľade profilu sa informácie budú zobrazovať nasledovne.

Zameranie výroby

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.