Balenia výrobkov

Ako sme spomínali v návode o výrobkoch, každý výrobok môže mať priradených niekoľko spotrebiteľských balení.

Nové spotrebiteľské balenie je možné pridať buď v spodnej časti formulára na úpravu výrobku, alebo cez kliknutím na tlačidlo "Pridať nové spotrebiteľské balenie v spodnej tabuľke". Balenie je vždy potrebné priradiť k existujúcemu výrobku.

Balenia výrobkov

Formulár opäť obsahuje povinné a nepovinné polia. Povinné sú názov, kde odporúčame uviesť hmotnostný alebo objemový údaj, napríklad 100g. Názov sa snažte použiť čo najkratší. Linka sa opäť vygeneruje automaticky.

Údaje o cene sú informatívne a predstavujú cenu, za ktorú si je výrobok bežne možné zakúpiť.

Do vlastností balenia je potrebné uviesť merateľnú kvantitatívnu vlastnosť daného výrobku, ako je objem, hmotnosť, počet kusov a podobne.

V informáciách o obale uveďte v akom obale je výrobok zabalený, napríklad sklo, PET flaša, atď.

Ako posledné je potrebné vybrať výrobok, ku ktorému sa spotrebiteľské balenie priradí.

Formulár nezabudnite potvrdiť.

Balenia výrobkov

Po úspešnom uložení údajov sa v tabuľke zobrazí riadok so spotrebiteľským balením.

Pod tabuľkou sa zobrazí nápoveda k tlačidlám v pravej časti, cez ktoré je možné k predajni pridať ďalšie informácie.

Ku každému baleniu je možné pridať obrázok. Ak obrázok nepridáte, bude sa zobrazovať obrázok výrobku, prípadne logo.

Balenia výrobkov

Náhľad balenia je možné vidieť v náhľade výrobku.

Informácie zo spotrebiteľského balenia sa doplnia k informáciám o výrobku.

Balenia výrobkov

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na info@lokalnytrh.sk.