AGROPODNIK SLAMOZ Zemplínska Teplica - Lokálny trh

AGROPODNIK SLAMOZ ZEMPLÍNSKA TEPLICA

pestovanie ovocia, farmový chov ošípaných, oviec a kôz, chov hovädzieho dobytka (čerstvé mlieko)

Pestovanie jabloní v systéme integrovanej ochrany Chov ošípaných, oviec a kôz Chov hovädzieho dobytka Predaj jabĺk (odrody Karneval, Pinova, Idared, Šampión, Golden Delicius) Predaj jatočne upravených zvierat (ošípané, ovce, kozy) Predaj čerstvého kravského mlieka - mobilný expres

Dátum vzniku: 2001

Veľkosť podniku: stredný podnik (50 až 249 zamestnancov)

Pôvod surovín


Výrobky priamo z našej farmy a sadu

Páči sa vám čo robíme? Sledujte nás aj na Facebooku.

Informácie pochádzajú priamo od výrobcu.

Tiež chcete mať profil výrobcu na našom portáli? Stačí sa bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si ho zadarmo.

Zdieľať na Zdieľať na Zdieľať na