Martin Böhmer - Lokálny trh

MARTIN BÖHMER

včelár

počet zamestnancov: 1 až 9 (mikro podnik)

Som pokračovateľom dlhoročnej včelárskej rodinnej tradície. Spolu s manželkou sa staráme o cca 120 včelstiev na niekoľkých stanovištiach pozdĺž Muránskej doliny. Včelstvá sú umiestnené v krásnej prírode s minimálnou poľnohospodárskou produkciou - väčšinou sú to pastvy pre ovečky alebo záhrady a samozrejme zmiešané lesy. Včelárime v systéme "dadant", čiže vysoké plodisko a nízke "panenské" rámiky v medníkoch. V roku 2018 som získal certifikát na používanie značky "Regionálny produkt GEMER - MALOHONT" na med.

Výrobky


Miesta predaja


Páči sa Vám čo robíme? Sledujte nás aj na Facebooku.

Informácie pochádzajú priamo od výrobcu.

Tiež chcete mať profil výrobcu na našom portáli? Stačí sa bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si ho zadarmo.

Zdieľať na Zdieľať na Zdieľať na