Daniel Harušťák - SOJAPRODUKT, s.r.o. - Lokálny trh

DANIEL HARUŠŤÁK - SOJAPRODUKT, S.R.O.

výrobca potravín zo sóje

Od roku 2000 sa venujeme vývoju novej generácie rastlinných produktov na báze sóje, zeleniny, ovocia. Našou prednosťou sú prepracované technologické postupy, ktoré umožňujú ponúknuť zákazníkom kvalitné produkty s vynikajúcimi dietetickými i chuťovými vlastnosťami. Máme 35 vlastných výrobkov... zobraziť viac Od roku 2000 sa venujeme vývoju novej generácie rastlinných produktov na báze sóje, zeleniny, ovocia. Našou prednosťou sú prepracované technologické postupy, ktoré umožňujú ponúknuť zákazníkom kvalitné produkty s vynikajúcimi dietetickými i chuťovými vlastnosťami. Máme 35 vlastných výrobkov a naše portfólio sa neustále rozširuje. Pôsobíme na slovenskom, českom, maďarskom aj rakúskom trhu.

Veľkosť podniku: malý podnik (10 až 49 zamestnancov)

Pôvod surovín


Suroviny pochádzajú zo Slovenska a naše výrobky sú označované ako Slovenské potraviny. Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s. r. o. čestne vyhlasuje, že vyrába Slovenské potraviny, kde všetky základné vstupné suroviny (sója, fazuľa, hrach, mak) sú 100% slovenské a vypestované na Slovensku. Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s. r. o. označuje produkty označením Slovenská potravina na základe Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovo... zobraziť viac Suroviny pochádzajú zo Slovenska a naše výrobky sú označované ako Slovenské potraviny. Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s. r. o. čestne vyhlasuje, že vyrába Slovenské potraviny, kde všetky základné vstupné suroviny (sója, fazuľa, hrach, mak) sú 100% slovenské a vypestované na Slovensku. Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s. r. o. označuje produkty označením Slovenská potravina na základe Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa 163/2014 Z. z. zo 16. júna 2014, v ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 9b ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 195/2007 Z. z. ustanovuje: § 2 Používanie označenia Slovenský poľnohospodársky produkt a Slovenská potravina (1) Poľnohospodársky produkt možno označiť slovami „Slovenský poľnohospodársky produkt“, ak bol a)vypestovaný alebo zberaný v Slovenskej republike alebo b)cielene získaný v Slovenskej republike od zvierat znáškou, zo zabitých chovaných zvierat alebo z voľne žijúcich zvierat lovom alebo z farmového chovu zveri. (2) Potravinu, ktorá nie je poľnohospodárskym produktom podľa odseku 1, možno označiť slovami „Slovenská potravina“, ak a) najmenej 75 % surovín a prísad z celkového množstva použitých na jej výrobu pochádza zo Slovenskej republiky a b) všetky fázy jej výrobného procesu sa uskutočňujú v Slovenskej republike. Daniel Harušťák – SOJAPRODUKT s. r. o. čestne vyhlasuje, že spĺňa podmienky 163/2014 Z. z. § 2 odsek 2, body a) a b) na označovanie produktov označením Slovenská potravina.

Tesco

britský reťazec hypermarketov a obchodných domov

BEZOBALiS

Prvý bezobalový obchod s potravinami v Trenčíne. Potraviny, drogéria, kozmerika, knihy, workshopy.

Daniel Harušťák - Sojaprodukt s.r.o.

Zobraziť kontaktné údaje

Páči sa vám čo robíme? Sledujte nás aj na Facebooku.

Informácie pochádzajú priamo od výrobcu.

Tiež chcete mať profil výrobcu na našom portáli? Stačí sa bezplatne zaregistrovať a vytvoriť si ho zadarmo.

Zdieľať na Zdieľať na Zdieľať na