Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska - Lokálny trh

ZVÄZ VINOHRADNÍKOV A VINÁROV SLOVENSKA

dobrovoľné združenie slovenských vinohradníkov a vinárov

Zväz má 96 členov a spolu predstavuje 87 % výroby vína a cca 4300 ha vinohradov.

Členovia


Zdieľať na Zdieľať na Zdieľať na